Poesia su Dante in dialetto

DANTE MI VINNI NZONNU MU MI CUNDA!

In occasione del Dantedì, il giorno per celebrare il sommo poeta Dante Alighieri, ecco una poesia in dialetto pizzitano.
di Rocco Greco

Avìa passatu ‘i pocu ‘a trendina
Quandu nzonnumbigghju chija matina
Ndo lustru chi trasìa ‘i ‘nu finestrali
Vitti comu n’umbra caminari
E fora tandi vuci, comu abbajàri i cani.

Ndo sonnu l’umbra mi vinni vicinu
E aprendu ‘a porta ‘i primu matinu
Parzi trasimmu dindra a ‘na pineta
E ccà ngignàu u mi parra u poeta
Patri da lingua, u sommu fiorendinu.

«A ttìa jìa cercandu!» E si paràu d’avandi!
«Vinni u ti cundu ‘nu sonnu assai ‘ndrigandi!»
E havìa l’occhj chi ngi nescènu ‘i fora
Comu si fussi ca u vidìa angora!

«Stanotti mi nzonnài nu sonnu stranu
U mundu voticàtu all’anghi a ll’aru!»
Cumingiàu a diri, e ‘a vuci ngi tremava!
Stacìa u penza, e doppu ripigghjàva!

«Cu avìa morùtu mbita avìa tornatu
E cu era mbita non’avìa nesciùtu!
Cu avìa tornatu, duv’era assettàtu
Sedìa ò postu chi avìa dassàtu
E cu angora non’avìa nesciùtu
Arredu a ‘na porta, tuttu penijàtu
Attendìa m’èsti parturùtu!»

E ccà diss’io, è pe’ davèru stranu
‘Stu sonnu toi, pari ‘nu misteru
E mu s’interpita non’è tandu chiàru!

«Io, angora non’avìa nesciùtu!»
Jàngu ‘na carta e tuttu sudatu
Mi rispundìu comu ‘nu nzallunùtu.
L’occhj mbetràti, chjni di spavendu,
Sulu mu guardi ti venìa u sgomendu
E proseguendu chistu stranu cundu:

«Arredu chija porta, comu nda ‘nu limbu,
Ammenzu a tandi atri c’aspettava,
Tenìa ognunu ‘a testa sua ndo grembu
Comu ‘nu figghju, pisandi cchjù du chjùmbu,
E avandi e arredu nde vrazza ‘a nnacàva!
E supra ‘i nui volava ‘nu palumbu
Chi a unu a unu ò mundu ndi portava
Pigghjàndu cu era scrittu nda ‘nu libru!
Cu’ l’ali e cu’ piccu i brangàva
Di’ spaji e comu muschi i l’azàva
i levàva e poi si ndi tornava!

Cu restava, cu ‘a vucca aperta lamijàva
E comu picciùni nda cuva
Aspettava u palumbu chi tornava!
E io, ammenzu a ‘stu parapigghja,
Attendìa, tremandu comu ‘na fogghja,
U turnu mio mu veni mu mi pigghja.
Ma nda ‘stu libru a mmia no’ mi trovàva
E ciangìa, ch’i lagrimi jènu a lava
E, no’ mu dugnu a l’atri a vidìri
A mussu chjusu, senza righjàtari
Cu’ pizzu da’ cammisa m’i sciucàva!
Chi vôli diri chistu sonnu cupu
Chi non’havi no cuda e no capu?»

Comu u cundàva, mi azàu u pilu
E arredu a’ schina mi passàu ‘a morti
E pe’ mu nèsciu di chistu casinu
E mu ngi dugnu ‘nu pocu ‘i confortu,
Ngi dissi:
“Poeta, sendi a mmia, dassàmu stari,
Stamatina, non’hai atri cazzi i chi pettinàri!?
Su’ sonni chi no’ vonnu diri nendi,
È u cirivèju chi ndi stracqua vandi vandi;
Tu vai trovandu ‘nu senzu, ma no’nd’hannu,
No’ t’affissàri cu ‘stu malu sonnu!”

Ma e’ paroli mei no’ dezzi cundu,
Votàu i spaji e tuttu penijàtu
Si ndi tornàu di duvi avìa venùtu!
Parìa ‘nu puricìnu ricogghjùtu!

Mi rivigghjài ‘na cula di sudùra
Chi i lanzòla i potìa torcìri
E u cori chi mi jia a milli all’ura
E comu u cundu, staju tremandu angòra!

Ascolta la Poesia

Ti è piaciuta la poesia? Condividi ai tuoi amici!

Torna in alto